Φορέας: Υπουργείο Πολιτισμού/ ΟΑΝΜΑ
Προϋπολογισμός: 130.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 9 σταθμών από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 22.000 m2. Εφαρμογή σεισμικής μόνωσης και προέντασης. Μελέτη Εφαρμογής

Φορέας: Υπουργείο Πολιτισμού/ ΟΑΝΜΑ
Προϋπολογισμός: 130.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 9 σταθμών από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 22.000 m2. Εφαρμογή ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΔΑΝΣΜ
Προϋπολογισμός: 64.000.000€
Περιγραφή: Προσθήκες σε υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα. Φορείς από Ω.Σ., δομικό χάλυβα, σύμμικτοι, συνολικού εμβαδού 27.000 m

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΔΑΝΣΜ
Προϋπολογισμός: 64.000.000€
Περιγραφή: Προσθήκες σε υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα. Φορείς από Ω.Σ., δομικό ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου. Αποκατάσταση, ενίσχυση. Νέοι φορείς από Ω.Σ., δομικό χάλυβα. Μελέτη Εφα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου. Αποκατάσταση, ενίσχυση. Νέοι ...

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Προσθήκη φορέα δυο σταθμών από δομικό χάλυβα εντός υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή, συνολικού εμβαδού 250 m2.

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Προσθήκη φορέα δυο σταθμών από δομικό χάλυβα εντός υφιστάμενου κτιρίου ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάμενο κτίριο 3 υπέργειων σταθμών με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και ανισόσταθμη θεμελίωση, συνολικού εμβ

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάμενο κτίριο 3 υπέργειων σταθμών με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Προϋπολογισμός: 128.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθμών (3 υπόγειες - 2 υπέργειες) από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 60.000 m2. Έξι στατικά ανεξάρτητοι φορείς,

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Προϋπολογισμός: 128.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθμών (3 υπόγειες - 2 υπέργειες) από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 16.000.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 12 σταθμών (4 υπόγειες - 8 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 11.000 m2. Φορέας από Ω.Σ., δομικό χάλυβα. Αντιστηρίξεις ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 16.000.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 12 σταθμών (4 υπόγειες - 8 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 11.000 ...

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 23.000.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 13 σταθμών (5 υπόγειες - 8 υπέργειες) συνολικού εμβαδού ...

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 23.000.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 13 ...

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 35.000.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 3 σταθμών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 8.000 m2. Φορείς από Ω.Σ. και δομικό ...

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 35.000.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 3 σταθμών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 4.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 σταθμών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 3.600 m2. Φορείς από Ω.Σ. σύμμικτη κατασκευήδομικό χάλυβα. Θεμελίωση με ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 4.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 σταθμών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 3.600 m2. Φορείς από ...

Φορέας: Δ.Α.Ε.Τ. «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
Προϋπολογισμός: 15.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα νέα κτίρια 3 και 4 σταθμών (1 υπόγεια, 2 έως 3 υπέργειες) και πρόβλεψης μιας επιπλέον, φορείς από Ω.Σ., συνολικού ...

Φορέας: Δ.Α.Ε.Τ. «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
Προϋπολογισμός: 15.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα νέα κτίρια 3 και 4 σταθμών (1 υπόγεια, 2 έως 3 υπέργειες) και ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Τρία νέα κτίρια έκαστο 4 σταθμών (1 υπόγεια - 3 υπέργειες) και ένα μόνον υπόγειο, συνολικού εμβαδού 2.800 m2. Σύμμικτοι φορείς με ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Τρία νέα κτίρια έκαστο 4 σταθμών (1 υπόγεια - 3 υπέργειες) και ένα μόνον υπόγειο, ...

Φορέας: ΔημοτικΟ ΓηροκομεΙο ΑργοστολΙου
Προϋπολογισμός: 25.000.000€
Περιγραφή: Εννέα, στατικώς ανεξάρτητα, νέα κτίρια έως τρεις ορόφους, με ή χωρίς υπόγειο, συνολικού εμβαδού 8000 m2. Δυσμενείς ...

Φορέας: ΔημοτικΟ ΓηροκομεΙο ΑργοστολΙου
Προϋπολογισμός: 25.000.000€
Περιγραφή: Εννέα, στατικώς ανεξάρτητα, νέα κτίρια έως τρεις ορόφους, με ή χωρίς ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
Περιγραφή: Νέος Ιερός Ναός και συγκρότημα νέων μονώροφων κτιρίων για τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου, συνολικού εμβαδού 2.600 m2 και δυο ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
Περιγραφή: Νέος Ιερός Ναός και συγκρότημα νέων μονώροφων κτιρίων για τις λειτουργικές ανάγκες του ...

Φορέας: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
Προϋπολογισμός: 22.000.000 €
Περιγραφή: Στατική μελέτη των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικών κατασκευών.

Φορέας: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
Προϋπολογισμός: 22.000.000 €
Περιγραφή: Στατική μελέτη των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 14.000.000€
Περιγραφή: Δύο νέα κτίρια δυο και έξι σταθμών με υπόγειο, χωρισμένα με αντισεισμικό αρμό, με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 14.000.000€
Περιγραφή: Δύο νέα κτίρια δυο και έξι σταθμών με υπόγειο, χωρισμένα με ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 5.200.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθμών (1 υπόγεια – 4 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και στέγαστρο εισόδου από δομικό χάλυβα. ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 5.200.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθμών (1 υπόγεια – 4 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 13.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και στέγες από δομική ξυλεία, συνολικού ...

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 13.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από ...

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.750.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 1.500 m2. Θεμελίωση με εσχάρα ...

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.750.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., ...

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 9.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 8 σταθμών (3 υπόγεια – 5 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 7.000 m2. Ύπαρξη υδροφόρου ...

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 9.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 8 σταθμών (3 υπόγεια – 5 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από ...

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 4.000 m2. Θεμελίωση με ...

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από ...

Φορέας: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
Προϋπολογισμός: 1.250.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθμών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και επιμέρους μεταλλικές κατασκευές ...

Φορέας: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
Προϋπολογισμός: 1.250.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθμών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) με φέροντα ...

Φορέας: ΚτηματικΗ ΕταιρεΙα ΔημοσΙου (Κ.Ε.Δ.)
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
Περιγραφή: Το κτίριο είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και αναπτύσσεται σε 4 στάθμες. Μελέτη εφαρμογής.

Φορέας: ΚτηματικΗ ΕταιρεΙα ΔημοσΙου (Κ.Ε.Δ.)
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
Περιγραφή: Το κτίριο είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και αναπτύσσεται σε 4 ...

Φορέας: ΗΣΑΠ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 120.000.000€
Περιγραφή: Πέντε νέα κτίρια, με μια και δυο υπέργειες στάθμες, έκαστο των οποίων χωρίζεται σε περισσότερους στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ, συνολικού ...

Φορέας: ΗΣΑΠ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 120.000.000€
Περιγραφή: Πέντε νέα κτίρια, με μια και δυο υπέργειες στάθμες, έκαστο των οποίων χωρίζεται σε ...

Φορέας: ΚΑΘ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.500.000€
Περιγραφή:  Πρόταση κατασκευής νέου κτιρίου με φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα, συνολικού εμβαδού 2.500 m2. Δυσμενείς εδαφικές συνθήκες. Εξυγίανση του ...

Φορέας: ΚΑΘ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.500.000€
Περιγραφή:  Πρόταση κατασκευής νέου κτιρίου με φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα, συνολικού εμβαδού ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.000.000€
Περιγραφή: Νέο ισόγειο κτίριο με φορέα Ω.Σ., εμβαδού 700 m2 και θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση. Βάσεις Η/Μ εξοπλισμού Υ/Σ. ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.000.000€
Περιγραφή: Νέο ισόγειο κτίριο με φορέα Ω.Σ., εμβαδού 700 m2 και θεμελίωση με ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 2 υπέργειων σταθμών με υπόγειο αποτελούμενο από 3 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 2 υπέργειων σταθμών με υπόγειο αποτελούμενο ...

Φορέας: MARILENA Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Περιγραφή: Κτιριακό συγκρότηµα αποτελούµενο από 7 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε υπόγειο και 3 υπέργειες στάθµες, συνολικού εµβαδού 8.500 m2. ...

Φορέας: MARILENA Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Περιγραφή: Κτιριακό συγκρότηµα αποτελούµενο από 7 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε υπόγειο και ...

Φορέας: LEROY MERLIN ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων αποτελούµενο από κτίριο υπόγειου parking από Ω.Σ. και ισόγειο κτίριο από δοµικό χάλυβα µε δικτυωτές δοκούς ...

Φορέας: LEROY MERLIN ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων αποτελούµενο από κτίριο υπόγειου parking από Ω.Σ. και ισόγειο ...

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Περιγραφή: Πέντε τύποι ισόγειων οικίσκων µε φορέα δοµικόυ χάλυβα, συνολικού εµβαδού 700 m2. Οριστική Μελέτη.

 

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Περιγραφή: Πέντε τύποι ισόγειων οικίσκων µε φορέα δοµικόυ χάλυβα, συνολικού εµβαδού ...

Φορέας: «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Α.Ε.» - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.000.000 €
Περιγραφή: Κτίριο 6 σταθµών (2 υπόγειες – 4 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ. και πρόβλεψη ενός ορόφου. Θεµελίωση µε γενική ...

Φορέας: «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Α.Ε.» - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.000.000 €
Περιγραφή: Κτίριο 6 σταθµών (2 υπόγειες – 4 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ. και ...

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 10.000.000€
Περιγραφή: Συγκρότηµα πολλών κτιρίων 5 σταθµών (2 υπόγειες – 3 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 8.000 m2. ...

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 10.000.000€
Περιγραφή: Συγκρότηµα πολλών κτιρίων 5 σταθµών (2 υπόγειες – 3 ...

Φορέας: ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός: 4.500.000€
Περιγραφή: Κτίριο 6 σταθµών (2 υπόγειες – 4 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ. και πατάρι, στέγαστρο, κλίµακα από δοµικό χάλυβα, συνολικού ...

Φορέας: ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός: 4.500.000€
Περιγραφή: Κτίριο 6 σταθµών (2 υπόγειες – 4 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ. και πατάρι, ...

Φορέας: Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων µε υπόγειο από Ω.Σ. και ισόγειο από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 3.000 m2. Στέγαστρο εισόδου επιφάνειας 300 m2 ...

Φορέας: Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων µε υπόγειο από Ω.Σ. και ισόγειο από δοµικό χάλυβα, συνολικού ...

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 75.000.000€
Περιγραφή: Κτίριο µε υπόγειο Ω.Σ. και διώροφη ανωδοµή από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 14.000 m2, µε πρόβλεψη ενός ορόφου. Οριστική ...

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 75.000.000€
Περιγραφή: Κτίριο µε υπόγειο Ω.Σ. και διώροφη ανωδοµή από δοµικό χάλυβα, συνολικού ...

Φορέας: ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Οικισµός µε 42 κατοικίες, καταστήµατα, πεζοδρόµους, πλατείες, έργα υποδοµής. Μελέτη των κατασκευών από Ω.Σ. και δοµικό χάλυβα. Ορισική ...

Φορέας: ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Οικισµός µε 42 κατοικίες, καταστήµατα, πεζοδρόµους, πλατείες, έργα υποδοµής. Μελέτη των ...

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 290.000.000€
Περιγραφή: 366 νέα κτίρια 2-4 ορόφων µε φορέα Ω.Σ. οµαδοποιηµένα σε 19 τύπους, συνολικού εµβαδού 250.000 m2. Οριστική Μελέτη και Μελέτη ...

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 290.000.000€
Περιγραφή: 366 νέα κτίρια 2-4 ορόφων µε φορέα Ω.Σ. οµαδοποιηµένα σε 19 τύπους, ...

Φορέας: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Κατασκευή ενός κτιρίου µε υπόγειο και τέσσερεις υπέργειες στάθµες µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Θεµελίωση µε γενική ...

Φορέας: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Κατασκευή ενός κτιρίου µε υπόγειο και τέσσερεις υπέργειες στάθµες µε φέροντα ...

Φορέας: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, GEOGENESIS Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 4.000.000€
Περιγραφή: Κατασκευή δύο (2) κτιρίων µε τρία υπόγεια και δυο υπέργειες στάθµες. Στους χώρους τους λειτουργούν ...

Φορέας: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, GEOGENESIS Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 4.000.000€
Περιγραφή: Κατασκευή δύο (2) κτιρίων µε τρία υπόγεια και δυο ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο ...

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, τρια µε υπόγειο και 8 ορόφους και ένα µε υπόγειο και ισόγειο, µε φορείς Ω.Σ. και ένα ...

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, τρια µε υπόγειο και 8 ορόφους και ένα ...

Φορέας: Ο.Σ.Κ. Α.Ε. – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες ...

Φορέας: Ο.Σ.Κ. Α.Ε. – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια 3 σταθµών (1 ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., στέγες από δοµική ξυλεία και δευτερεύουσες κατασκευές από δοµικό χάλυβα, ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., στέγες από δοµική ξυλεία ...

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθµών ως στατικά ανεξάρτητη προσθήκη κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο, αποτελούµενο από δυο στατικώς ...

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθµών ως στατικά ανεξάρτητη προσθήκη κατ΄ επέκταση σε ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Δυο νέα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.800 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστηµα ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Δυο νέα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.800.000€
Περιγραφή Έργου: Τέσσερα νέα κτίρια, µε ή χωρίς υπόγειο και από µία έως τρεις υπέργειες στάθµες, συνολικού εµβαδού 3.900m2. Θεµελίωση µε εσχάρα ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.800.000€
Περιγραφή Έργου: Τέσσερα νέα κτίρια, µε ή χωρίς υπόγειο και από µία έως τρεις υπέργειες στάθµες, ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.500.000€
Περιγραφή Έργου: Δυο νέα βιοκλιµατικά κτίρια 2 υπέργειων σταθµών µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες στέγες, συνολικού εµβαδού 2.600m2. Θεµελίωση µε εσχάρα ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.500.000€
Περιγραφή Έργου: Δυο νέα βιοκλιµατικά κτίρια 2 υπέργειων σταθµών µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες στέγες, ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 6.000 m2. ...

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ...

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 υπέργειων σταθµών (και µια πρόβλεψη) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού ...

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 υπέργειων σταθµών (και µια πρόβλεψη) αποτελούµενο από δυο ...

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.350.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και δυο υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.000 m2. Υπόγειος υδροφόρος ...

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.350.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και δυο υπέργειες) µε φορέα ...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr