Νοε
16

Στατική μελέτη και μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού προσπέλασης λιμένα Ευδήλου

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 25.000.000€
Περιγραφή: Γέφυρα 4 ανοιγµάτων συνολικού µήκους 85µ µε φορέα από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος και τοίχοι αντιστήριξης µε αντιρήδες ύψους 12µ. Μελέτη οδού µήκους 300µ και διαµόρφωσης ισόπεδων κόµβων στην αρχή και το πέρας της χάραξης (Συγκοινωνιακά). Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών του 2ου Δημοτικού σχολείου Θήβας

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Οριστική μελέτη

Νοε
16

Οδός Αρχαία Ολυμπία – παράκαμψη Μακρυσίων, Παράκαμψη Κρεστενών – Παραλία αποξειρανθείσης Λίμνης Αγουλινίτσας

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 60.000.000€
Περιγραφή: Οριστική μελέτη

Νοε
16

Νέα ελεύθερη λεωφόρος με μετατόπιση γραμμών ΗΣΑΠ από Νέο Φάληρο μέχρι την Ακτή Κονδύλη

Φορέας:ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 12.000.000€
Περιγραφή:Οριστική μελέτη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr