Νοε
16

Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Φορέας: Υπουργείο Πολιτισμού/ ΟΑΝΜΑ
Προϋπολογισμός: 130.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 9 σταθμών από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 22.000 m2. Εφαρμογή σεισμικής μόνωσης και προέντασης. Μελέτη Εφαρμογής

Νοε
16

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΔΑΝΣΜ
Προϋπολογισμός: 64.000.000€
Περιγραφή: Προσθήκες σε υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα. Φορείς από Ω.Σ., δομικό χάλυβα, σύμμικτοι, συνολικού εμβαδού 27.000 m

Νοε
16

Βιομηχανικό Μουσείο Δήμου Ερμούπολης

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου. Αποκατάσταση, ενίσχυση. Νέοι φορείς από Ω.Σ., δομικό χάλυβα. Μελέτη Εφα

Νοε
16

Αναδιαρρύθμιση Μουσείου Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Προσθήκη φορέα δυο σταθμών από δομικό χάλυβα εντός υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή, συνολικού εμβαδού 250 m2.

Νοε
16

Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάμενο κτίριο 3 υπέργειων σταθμών με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και ανισόσταθμη θεμελίωση, συνολικού εμβ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr