Νοε
16

Κτίριο Καταστήματος Εμπορικής Τράπεζας στο Μεσολλόγι

Φορέας: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Κατασκευή ενός κτιρίου µε υπόγειο και τέσσερεις υπέργειες στάθµες µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση τύπου «sandwich» λόγω δυσµενών εδαφικών συνθηκών και υψηλού υδροφόρου ορίζοντα. Κατασκευή στεγανολεκάνης. Μελέτη εφαρµογής.

 

Νοε
16

Κτίριο Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου στην Κόρινθο

Φορέας: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, GEOGENESIS Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 4.000.000€
Περιγραφή: Κατασκευή δύο (2) κτιρίων µε τρία υπόγεια και δυο υπέργειες στάθµες. Στους χώρους τους λειτουργούν γραφεία, αίθουσες εκδηλώσεων, κατάστηµα της τράπεζας και χώροι αποθήκευσης και στάθµευσης. Ο φέρων οργανισµός έχει κατασκευαστεί από ωπλισµένο σκυρόδεµα και µεταλλικά στοιχεία. Για την κατασκευή των υπογείων έγινε προσωρινή αντιστήριξη µε τη µέθοδο “τοίχου Βερολίνου”. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 50 
115 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr