Νοε
16

Γυμνάσιο και Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Βύρωνα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 3.700 m2. Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, τρια µε υπόγειο και 8 ορόφους και ένα µε υπόγειο και ισόγειο, µε φορείς Ω.Σ. και ένα µεταλλικό τριώροφο κτίριο, συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

12 θέσιο Λύκειο Πολύγυρου

Φορέας: Ο.Σ.Κ. Α.Ε. – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες στέγες, συνολικού εµβαδού 5.700 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη εφαρµογής.

 

Νοε
16

2ος παιδικός σταθμός Δήμου Μάνδρας

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., στέγες από δοµική ξυλεία και δευτερεύουσες κατασκευές από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 1.600 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

Δημοτικές Σχολές ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθµών ως στατικά ανεξάρτητη προσθήκη κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο, αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Νέος Παιδικός σταθμός στη θέση Περιβόλια του Δήμου Γαλατσίου

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Δυο νέα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.800 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

4ο Δημοτικό Σχολείο Λαγονησίου

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.800.000€
Περιγραφή Έργου: Τέσσερα νέα κτίρια, µε ή χωρίς υπόγειο και από µία έως τρεις υπέργειες στάθµες, συνολικού εµβαδού 3.900m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

Νοε
16

Δύο Εννεαθέσια Γυμνάσια στην Παιανία

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.500.000€
Περιγραφή Έργου: Δυο νέα βιοκλιµατικά κτίρια 2 υπέργειων σταθµών µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες στέγες, συνολικού εµβαδού 2.600m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής

 

Νοε
16

4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων - Ζωφριά

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 6.000 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

4ο Γυμνάσιο και 3ο Λυκείο Σπάρτης

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 υπέργειων σταθµών (και µια πρόβλεψη) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr