Νοε
16

Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοινότητας Αναβύσσου

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.350.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και δυο υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.000 m2. Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας - κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης και στεγανολεκάνης. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας Δήμου Περάματος

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια - 3 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.500 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Αντιστήριξη σκάµµατος εκσκαφών µε τη µέθοδο «Τοίχος Βερολίνου». Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

1ο – 2ο ΤΕΕ Ραφήνας – 3ο ΙΕΚ Ανατολικής Αττικής

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 3 σταθµών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) αποτελούµενο από τέσσερεις στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 3.500 m2. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Ενιαίο πολυκλαδικό Λύκειο Σάμου

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Βελτίωση του εδάφους µε εξυγιαντική στρώση πάχους 1.00m. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

1ο – 2ο ΤΕΕ και 2ο ΣΕΚ Ανω Λιοσίων

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Βελτίωση του εδάφους µε εξυγιαντική στρώση πάχους 1.00m. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Κτίρια Φοιτητικής Κατοικίας – Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Σάμο

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 10.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα νέα κτίρια, έκαστο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) µε φέροντα οργανισµό από Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 8.000 m2. Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

Κτίρια των τμημάτων Γεωγραφίας και επιστημών της θάλασσας της κεντρικής διοίκησης και της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 16.000.000€
Περιγραφή: Κτίρια με υπόγειο από ωπλισμένο σκυρόδεμα και ανωδομή από προκατασκευασμένα στοιχεία. Μελέτη εφαρμογής.

Νοε
16

Κτίριο Οικονομικών Επιστημών

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προϋπολογισμός: 11.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθµών (1 υπόγεια – 4 υπέργειες), αποτελούµενο από έξι στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε επιµέρους µεταλλικές κατασκευές (επιστέγαση αµφιθεάτρων, κλίµακα κλπ) και κατασκευή κερκίδων, συνολικού εµβαδού 8.800 m2. Θεµελίωση µε δύσκαµπτη εσχάρα πεδιλοδοκών. Προµελέτη.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr