Νοε
16

Νέο Κτίριο στο Γ.Ν. Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 1.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 6 σταθµών (1 υπόγεια - 5 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., ως αντικατάσταση του υφιστάµενου µεσαίου τµήµατος του Νοσοκοµείου, συνολικού εµβαδού 2.500 m2 και δευτερεύουσες µεταλλικές κατασκευές. Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενου φορέα. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Νέα Πτέρυγα Τ.Ε.Π.–Χειρουργείων–Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 4 σταθµών (1 υπόγεια - 3 υπέργειες) αποτελούµενο από 4 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε πρόβλεψη δυο επιπλέον ορόφων από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού κατασκευής 10.200 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Κτίριο Νοσηλευτικών Μονάδων στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 6 σταθµών (1 υπόγεια - 5 υπέργειες) ως ανεξάρτητη προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάµενο, αποτελούµενο από 4 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 8.000 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

«Πολυκλινική» Ολυμπιακού Χωριού

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 3 σταθµών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) αποτελούµενο από 5 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 6.000 m2. Εξυγιαντική στρώση πάχους 0.40m. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Φιλιατών Ηγουμενίτσας

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 15.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 3-4 σταθµών (1 υπόγεια – 2 έως 3 υπέργειες) αποτελούµενο από 6 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 11.000 m2. Θεµελίωση µε Γενική Κοιτόστρωση. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο ισόγειο κτίριο µε φορέα από Ω.Σ. και µεταλλική στέγη. Ανακατασκευή ισογείου και προσθήκη, νέου φορέα Ω.Σ. αποτελούµενου από 5 στάθµες µε πρόβλεψη ενός επιπλέον ορόφου. Συνολική επιφάνεια χρήσης 4.300 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Μελέτη εφαρµογής.

 

Νοε
16

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 55.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 4 σταθµών (1 υπόγεια - έως 3 υπέργειες) αποτελούµενο από 22 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 25.000 m2, µε στέγαστρα εισόδων και διαδρόµους σύνδεσης των τµηµάτων από δοµικό χάλυβα. Μελέτη Εφαρµογής για δηµοπράτηση του έργου.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr