Νοε
16

Κλειστό Κολυμβητήριο Δ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 4.000.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια µε φορείς Ω.Σ., κερκίδες και δυο µεταλλικά στέγαστρα, συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών και µερική κοιτόστρωση. Στεγαζόµενες κολυµβητικές δεξαµενές ολυµπιακών διαστάσεων και εκµάθησης. Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας

Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Προϋπολογισμός: 4.500.000€
Περιγραφή: Κτίριο αποτελούµενο από επτά στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε κερκίδες, µεταλλικό στέγαστρο, λοιπές εγκαταστάσεις και κολυµβητική δεξαµενή, εµβαδού κάτοψης 5.200 m2. Mελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Κλειστό Κολυμβητήριο Πρέβεζας

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Προϋπολογισμός: 4.500.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια µε φορείς Ω.Σ., κερκίδες και δυο µεταλλικά στέγαστρα ανοίγµατων 25m και 50m, συνολικού εµβαδού 6.000 m2. Στεγαζόµενες κολυµβητικές δεξαµενές ολυµπιακών διαστάσεων και εκµάθησης. Οριστική Μελέτη.

 

Νοε
16

Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προϋπολογισμός: 4.500.000€
Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια µε φορείς Ω.Σ., κερκίδες και δυο µεταλλικά στέγαστρα ανοίγµατων 25m και 50m, συνολικού εµβαδού 6.000 m2. Στεγαζόµενες κολυµβητικές δεξαµενές ολυµπιακών διαστάσεων και εκµάθησης. Mελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Σεράφειο Αθλητικό & Πολιτιστικό Κέντρο - Κολυμβητήριο

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 17.000.000€
Περιγραφή: α) Αθλητικό Κέντρο µε υπόγειο - κερκίδες Ω.Σ. και µεταλλική στέγη, συνολικού εµβαδού 6.600 m2. β) Πολιτιστικό Κέντρο σε δυο νέα τµήµατα 4 σταθµών, από φορείς Ω.Σ, εµβαδού 8.200 m2. γ) Τρεις µεταλλικές κλίµακες σύνδεσης των Κέντρων. δ) Κολυµβητική δεξαµενή. Δεξαµενές πυρόσβεσης, χλωρίωσης. Θεµελιώσεις µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

Κλειστό Γυμναστήριο Δ. Καλαμάτας

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο Γυμναστηρίου με κερκίδες και βοηθητικούς χώρους 8 στατικώς ανεξάρτητων φορέων Ω.Σ. συνολικού εμβαδού 5.500 m2, με δυ

Νοε
16

Κλειστό Γυμναστήριο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Προϋπολογισμός: 11.000.000€
Περιγραφή: Νέα κτίρια αποδυτηρίων, βοηθητικών χώρων και γυµναστηρίου µε κερκίδες. Φορείς Ω.Σ. και επιστέγαση γυµναστηρίου µε στέγαστρο από δοµικό χάλυβα. Συνολικό εµβαδόν 3.000m2. Θεµελίωσεις µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

Ολοκλήρωση Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης ΟΑΚΑ

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Περιγραφή: Μελέτη συνόλου κατασκευών από ωπλισµένο σκυρόδεµα και δοµικό χάλυβα για τις λειτουργίες του Ολυµπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Σύστηµα «Μελέτη – Κατασκευή», Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

Ολυμπιακό Προπονητήριο Δεκελείας

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 13.200.000€
Περιγραφή: Μελέτη ποικίλων κατασκευών από ωπλισµένο σκυρόδεµα και δοµικό χάλυβα για τις λειτουργίες του Ολυµπιακού Προπονητικού Κέντρου. Οριστική µελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Ανακαίνιση κτιρίου ελέγχου DOPING - ΟΑΚΑ

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Γ. Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 9.000.000€
Περιγραφή: α) Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ. µε δευτερεύουσες κατασκευές από δοµικό χάλυβα και θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών, συνολικού εµβαδού 2.000 m2. β) Εργασίες ανακαίνισης υφιστάµενων υποδοµών ήτοι αποκατάσταση κερκίδων, έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενου κτιρίου, διαµορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. Οριστική µελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr