Νοε
16

Νέος τύπος στάσεων αστικών συγκοινωνιών ΟΑΣΑ

Φορέας: ΟΑΣΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000€ ανά στάση
Περιγραφή: Νέες Στάσεις Αστικών Συγκοινωνιών καινοτόµου σχεδιασµού, µε φορείς από δοµικό χάλυβα µορφής Γ, µήκους 4m έως 8m, προς αντικατάσταση των υφιστάµενων. Έκαστος φορέας φέρει πινακίδα πληροφοριακού υλικού και φωτοβολταϊκές µονάδες. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Επέκταση αεροσταθμού στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΔΕ
Προϋπολογισμός: 9.500.000€
Περιγραφή: Προσθήκη κατ’ επέκταση στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου µε φορέα Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 3.000 m2. Βοηθητικά κτίσµατα Ω.Σ. και µεταλλικά στέγαστρα προστασίας επιβατών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμάτων Δ. Αθηναίων και όμορων Δήμων

Φορέας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 9.000.000€
Περιγραφή: Νέα υπόστεγα από δοµικό χάλυβα, υποστηρικτικά κτίρια από Ω.Σ. µε γερανογέφυρες και έργα περιβάλλοντος χώρου. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Σταθμός ανεφοδιασμού λεωφορείων με φυσικό αέριο στα Α. Λιόσια Αττικής

Φορέας: ΔΕΠΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.500.000€
Περιγραφή: Νέο υπόστεγο από δομικό χάλυβα και λοιπές εγκαταστάσεις. Μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Σταθμός Ανεφοδιασμού Λεωφορείων με φυσικό αέριο στην Ανθούσα Αττικής

Φορέας: ΔΕΠΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.700.000€
Περιγραφή: Νέο υπόστεγο από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 500 m2. Έξι υποστηρικτικά κτίρια από Ω.Σ. µε µεταλλικές στέγες, συνολικού εµβαδού 800 m2 (διοίκηση, γραφεία, Η/Μ εξοπλισµός, αποδυτήρια κα). Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Σιδηροδρομικοί σταθμοί Ν. Περάμου – Μεγάρων

Φορέας: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.500.000€
Περιγραφή: Κτίρια σταθµών Ν. Περάµου και Μεγάρων. Διώροφοι φορείς Ω.Σ. µε υπόγειο. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Δυο υπόγειες διαβάσεις ορθογωνικής διατοµής. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Μελέτη εφικτότητας κόστους-οφέλους και προμελέτη χάραξης επέκτασης της γραμμής 1 της ΗΣΑΠ ΑΕ προς το κέντρο του Πειραιά

Φορέας: ΗΣΑΠ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 500.000.000€
Περιγραφή: Σύνταξη στατικών προϋπολογισµών για την κατασκευή 7 υπόγειων σταθµών, τεχνικού C&C, εισόδων - εξόδων και σηράγγων µεταξύ δυο σταθµών. Προµελέτη.

 

Νοε
16

Ανάπλαση του σταθμού «ΠΕΡΙΣΣΟΣ»

Φορέας: ΗΣΑΠ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 17.000.000€
Περιγραφή: Νέες αποβάθρες Ω.Σ. και νέα στέγαστρα από δοµικό χάλυβα. Προσωρινή υποστήριξη µε τη µέθοδο «δοκών προπορείας» για τη συνέχιση λειτουργίας της γραµµής. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Υπογειοποίηση των γραμμών της ΗΣΑΠ ΑΕ μεταξύ σταθμών Πειραιά - Φαλήρου & κατασκευή Σταθμού «ΚΕΡΑΝΗ»

Φορέας: ΗΣΑΠ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 70.000.000€
Περιγραφή: Κατασκευή τεχνικού C&C µήκους 1.900m. Νέος Σταθµός στη θέση «ΚΕΡΑΝΗΣ» συνολικού εµβαδού 8.200m2. Κατασκευή στεγανολεκάνης, αντιστηρίξεων κατά µήκος τεχνικού & σταθµού. Προµελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr