Νοε
16

Μετατροπή κτιρίου πρώην Λεβητοστασίου σε Κτίριο Φοιτητικής Μέριμνας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο 1 υπόγειας και 3 υπέργειων σταθµών από Ω.Σ εµβαδού 5.000 m2. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις υποστυλωµάτων, δοκών, πεδίλων µε µανδύες σκυροδέµατος. Καθαιρέσεις/ανακατασκευή πλακών. Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» - Εργασίες στον όροφο του Β’ κτιρίου

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 7.000.000€
Περιγραφή: Μελέτη για την κατασκευή νέου σύμμικτου δαπέδου Β΄ Ορόφου μετά από κατάρρευση του υφιστάμενου. Μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Αποκατάσταση και Ενίσχυση κτιρίου Εθνικής Εστίας στο Ίλιον

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Προϋπολογισμός: 1.300.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο τριών τµηµάτων και έως 3 στάθµες, εµβαδού 2.800 m2, µε Φ.Ο. από λιθοδοµή/Ω.Σ. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Αποκατάσταση βλαβών τοιχοπληρώσεων, πλακών ισογείου, καθίζησης δαπέδου επί εδάφους. Ενίσχυση µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Επισκευή/ Ενίσχυση Κεντρικού Κτιρίου Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Ενίσχυση υφιστάµενου κτιρίου του 1964 µε φέροντα οργανισµό από Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 15.000 m2. Εφαρµογή ΚΑ.ΝΕ.ΠΕ. Προσθήκη τοιχωµάτων Ω.Σ. Μανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε υποστυλώµατα/ δοκούς. Υαλοϋφάσµατα. Ενίσχυση θεµελίωσης µε κατασκευή γενικής κοιτόστρωσης. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Κεντρικού Κτιρίου Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο του 1964 αποτελούµενο από τρεις φορείς 8 σταθµών και τρεις φορείς 3 σταθµών, όλοι από Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 15.000 m2. Στατική αποτύπωση. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Πρόταση ενισχύσεων – βελτίωσης της σεισµικής συµπεριφοράς. Προµελέτη.

 

Νοε
16

Ανακαίνιση και Επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ζακύνθου

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Προϋπολογισμός: 1.200.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο 3 σταθµών, αποτελούµενο από τρεις στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Ενισχύσεις υποστυλωµάτων, δοκών, πλακών µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Ενίσχυση κτιρίου αιθουσών µε πλαίσια από δοµικό χάλυβα. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.000.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο Ω.Σ. του 1961 µε 3 υπέργειες στάθµες, ανισόσταθµη θεµελίωση, συνολικού εµβαδού 1.700 m2. Έλεγχος στατικής επάρκειας. Ενισχύσεις υποστυλωµάτων και πεδίλων µε µανδύες έγχυτου σκυροδέµατος, δοκών µε ελάσµατα και ανθρακονήµατα, πλακών µε ίνες άνθρακα. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού του κτιρίου 1ου & 2ου ΤΕΕ - ΙΕΚ Θήβας

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.500.000€
Περιγραφή: Υφιστάµενο συγκρότηµα 12 κτίριων, κατασκευής του 1970, µε φέροντα οργανισµό από Ω.Σ. Μελέτη σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) µε προσθήκη νέων τοιχωµάτων και ενίσχυση υφιστάµενων µε ινοπλισµένα πολυµερή και µανδύες σκυροδέµατος. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr