Νοε
16

Πεζογέφυρα στη συμβολή της οδού Αναβρύτων με τη Λ.Κηφισίας

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.000.000€
Περιγραφή: Η παρούσα στατική µελέτη, αναφέρεται στη φέρουσα κατασκευή µεταλλικής πεζογέφυρας ανοίγµατος 21.60µ και πλάτους 2.00µ στον Δήµο του Αµαρουσίου Αττικής. Ο φέρων οργανισµός της εν λόγω µεταλλικής πεζογέφυρας είναι δικτυωτής µορφής µε κατάστρωµα µε σύµµεικτη πλάκα.

 

Νοε
16

Μελέτη πεζογέφυρας επί της Λεωφόρου Χαϊνά

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Η παρούσα στατική µελέτη, αναφέρεται στη φέρουσα κατασκευή µεταλλικής πεζογέφυρας ανοίγµατος 33.50µ και πλάτους 5.70µ στην Χαλκίδα. Η εν λόγω µεταλλική πεζογέφυρα είναι ολόσωµης µορφής µε ανάρτηση του καταστρώµατος µε καλώδια και σύµµεικτη πλάκα.

 

Νοε
16

Μελέτη της Οδού Μαρκόνι - Αγ. Αννας από την Λ. Αθηνών μέχρι τη διασταύρωσή της με την Οδό Μακρυγιάννη - Ταύρου

Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/ Δ.Μ.Ε.Ο.
Προϋπολογισμός: 10.000.000€
Περιγραφή: Προκαταρκτική επεξεργασία Προµελέτη και οριστική στατική µελέτη 14 τεχνικών. Τα τεχνικά προκύπτουν στις θέσεις διασταυρωσης των τοπικών οδών µε το υφιστάµενο ρέµα του Προφήτη Δανιήλ. Στις θέσεις που υπάρχουν ήδη τεχνικά καθαιρούνται για την κατασκευή νέων που ικανοποιούν τις αυξηµένες υδραυλικές απαιτήσεις του ρέµατος.

 

Νοε
16

Μελέτη οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Προµελέτη και οριστική στατική µελέτη γέφυρας ενός ανοιγµάτος συνολικού µήκους 35µ. Ο φορέας του νέου τεχνικού θα είναι απο προκατασκευασµένα δοκάρια εδραζόµενων επί εφεδράνων στα ακρόβαθρα. Η κατασκευή της νέας γέφυρας θα πραγµατοποιηθεί αφού καθαιρεθεί το υφιστάµενο τεχνικό.

 

Νοε
16

Μελέτη κόμβου Ξηριώτισσας

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Προκαταρκτική και οριστική στατική µελέτη 2 τεχνικών κάτω διάβασης που απαιτούνται για την διαµόρφωση του κόµβου της Ξηριώτισσας. Το άνοιγµα των φορεων είναι περί τα 15µ και θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Επιπλέον κατά τον υποβιβασµό της κύριας αρτηρίας κάτω απο την δευτερέυουσα οδό απαιτείται η κατασκευή πασσαλότοιχων και τοίχων αντιστήριξης.

 

Νοε
16

Μελέτη νέας γέφυρας στη Χ.Θ. 1+950 στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής - Κοσμίου

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 1.200.000€
Περιγραφή: Προµελέτη και οριστική στατική µελέτη γέφυρας ενός ανοιγµάτος συνολικού µήκους 35µ. Ο φορέας του νέου τεχνικού θα είναι προεντεταµένος κιβωτιοειδούς µορφής. Η κατασκευή της νέας γέφυρας θα πραγµατοποιηθεί αφού καθαιρεθεί το υφιστάµενο τεχνικό.

 

 

Νοε
16

Μελέτη γέφυρας Μαυροζούμαινας επί της 7ης επαρχιακής οδού Εύα-Μελιγαλάς και υποστηρικτικές μελέτες

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.500.000€
Περιγραφή: Προµελέτη και οριστική στατική µελέτη Cut & Cover και 3 σιδηροδροµικών γεφυρών. Το συνολικό µήκος του Cut & Cover είναι 2,2 χλµ ενώ οι 3 σιδηροδροµικές γέφυρες έχουν συνολικό µήκος 30µ,30µ και 150µ αντίστοιχα.

 

Νοε
16

Κατασκευή υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλάδι – Δομοκός

Φορέας: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Αντιστήριξη πρανών µε κατασκευή τεχνικού C&C, θεµελιωµένο σε πασσάλους µήκους 180µ. Κατασκευή πασσαλότοιχων µήκους 150µ και µέσου ύψους 7µ. Οριστική µελέτη.

 

Νοε
16

Μελέτη αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης -Προμαχώνα

Φορέας: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 100.000.000€
Περιγραφή: 28 Τεχνικά µήκους απο 8 έως 150µ. Θεµελίωση και διαµόρφωση φορέα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης οδοποιίας, της υδραυλικής µελέτης και της µελέτης θεµελίωσης. Προµελέτη.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr