Νοε
16

Εργοστάσιο εταιρείας CARDICO στο Σχηματάρι Βοιωτίας

Φορέας: ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
Προϋπολογισμός: 8.000.000€
Περιγραφή: Βιομηχανικό κτίριο, αποτελούμενο από πέντε φορείς, κυρίως από δομικό χάλυβα, συνολικού εμβαδού 16.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Εργοστάσιο εταιρείας CHAMPION στο Άρμα Βοιωτίας

Φορέας: ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ Α.Ε.Β.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Βιομηχανικό κτίριο, αποτελούμενο από τρεις φορείς από δομικό χάλυβα, συνολικού εμβαδού 10.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Ολυμπιακή αεροπορία, συνεργείο και χρωστήριο εφοδίων εδάφους της ΔΕΑΜ στον Α/Σ Θεσσαλονίκης και υπόστεγο εμπορευματικού σταθμού

Φορέας: ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Προϋπολογισμός: 3.000.000 €
Περιγραφή: Στατική μελέτη νέας κατασκευής στέγασης εμπορευματικού σταθμού. Μελέτη εφαρμογής.

Νοε
16

Μεταλλικό υπόστεγο ΕΚΑΒ

Φορέας: ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προϋπολογισμός: 6.000.000 €
Περιγραφή: Στατική μελέτη νέας μεταλλικής κατασκευής βιομηχανικής εγκατάστασης. Μελέτη εφαρμογής.

Νοε
16

Νέο υπόστεγο παραγωγής ΑΕΒ ΚΤ 34 στην Τανάγρα Βοιωτίας

Φορέας: ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προϋπολογισμός: 8.500.000 €
Περιγραφή: Στατική μελέτη νέας κατασκευής στέγασης. Μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Μελέτη - προμήθεια εξοπλισμού - εγκατάσταση ενός (1) Υ/Σ μεταφοράς 150kv/20kv στην τοποθεσία Σοφάδες Καρδίτσας

Φορέας: COL GIOVANNI PAOLO S.p.A
Προϋπολογισμός: 5.000.000 €
Περιγραφή: Στατική και αρχιτεκτονική μελέτη νέων εγκαταστάσεων. Μελέτη εφαρμογής.

Νοε
16

Αναβάθμιση και επέκταση βιολογικού καθαρισμού και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δήμου Μονεμβασιάς

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισμός: 10.000.000 €
Περιγραφή: Τοπογραφική αποτύπωση περιβάλλοντα χώρου για την εγκατάσταση δεξαµενών και στατική µελέτη των νέων κατασκευών. Μελέτη εφαρµογής.

 

Νοε
16

Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού μικτών θειούχων μεταλλευμάτων στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.000.000 €
Περιγραφή: Τοπογραφική και στατική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης, έλεγχος στατικής επάρκειας και δοµικής τρωτότητας, πρόταση ενίσχυσης και στατική µελέτη ενίσχυσης. Μελέτη Εφαρµογής.

 

Νοε
16

Μελέτη για εγκατάσταση φυσικού αερίου

Φορέας: SHELL HELLAS AE
Προϋπολογισμός: 1.000.000 €
Περιγραφή: Τοπογραφική και στατική αποτύπωση υφιστάμενου φορέα και έλεγχο στατικής επάρκειας. Μελέτη εφαρμογής.

Νοε
16

Εγκατάσταση Καλοχωρίου

Φορέας: SHELL HELLAS AE
Προϋπολογισμός: 14.000.000 €
Περιγραφή: Στατική μελέτη νέας εγκατάστασης καυσίμων. Μελέτη εφαρμογής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr