Νοε
16

Δημιουργία Αθλητικού – Προπονητικού – Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «Φελλόη» στο Ν. Κορινθίας

Φορέας: G.F.A. Α.Ε.
Περιγραφή: Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση στατικών μελετών όλων των εγκαταστάσεων εντός επιφάνειας 225.000 m2 και τεχνικής υποστήριξης επί προδιαγραφών, μελετών και αδειών. Παροχή συμβουλε

Νοε
16

Ελεγχος μελετών γεφυρών και τεχνικών σε διάφορες θέσεις του κυρίως άξονα της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων της

Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.000.000€
Περιγραφή: Έλεγχος 4 Οριστικών Μελετών Γεφυρών στον άξονα της Εγνατίας και 3 σε κάθετους άξονες (Μία κάτω διάβαση, τρεις άνω διαβάσεις).

Νοε
16

Επισκευή, Ενίσχυση, Αποκατάσταση Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών

Φορέας: ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 4.000.000€
Περιγραφή: Ανάληψη Διοίκησης του Έργου έως τη δημοπράτησή του και την ανάθεση σύμβασης για την εκτέλεση - προκαταρκτικές μελέ

Νοε
16

Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Μετρήσεις ελέγχου ταλαντώσεων εδάφους και κτιρίων

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Δύο υφιστάμενα κτίρια με φορείς από λιθοδομή και ξύλινες στέγες. Μετρήσεις ταλαντώσεων και έλεγχος στατικής επάρκειας μετά το σεισ

Νοε
16

Ανάδειξη, Διαμόρφωση και Αντικατάσταση Στεγάστρου Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου Σαντορίνης

Φορέας: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός: 26.500.000€
Περιγραφή: Σύμβουλος Στατικών με σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου από το 2008 σε όλα τα πεδία.

Νοε
16

Μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο Βοιωτίας

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προϋπολογισμός: 3.000.000€
Περιγραφή: Σύνταξη τευχών δημοπράτησης με το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή» για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και την

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr