Διευθυντής

Κώστας Λιόντος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διαχειριστής

Ο Κώστας Λιόντος γεννήθηκε το 1956 και αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το 1978 ίδρυσε το «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΛΙΟΝΤΟΥ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού. Έπειτα από μια μακροχρόνια, διαρκή ενασχόληση και επιστημονική εντρύφηση, και για την κάλυψη του συνεχούς αυξανόμενου μελετητικού αντικειμένου, προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας μελετών «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ», στελεχώνοντάς την με υψηλά καταρτισμένους μηχανικούς, σχεδιαστές και διοικητικό προσωπικό.

Η επιστημονική και επιχειρηματική του εγρήγορση οδήγησε σύντομα στην ανέλιξη της τεχνικής υπόστασης της εταιρείας και στην εδραίωση της συμβολής της σε σημαντικά τεχνικά έργα της ελληνικής επικράτειας.
 

 

Προσωπικό Γραφείου

Άννα Γιάκα Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng
Σταυρούλα Γιουβανάκη Επιστηµονικό προσωπικό Cad/BIM Technician
Γιώργος ∆ιαµαντάρας Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng
Κέλλυ Καλαµαρά Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng, MSc
Σταυρούλα Καλφοπούλου Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, BEng
Βασιλική Καράλα Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng
∆ηµήτρης Καράλας Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, BEng
Αλέκος Κουρµέντζας Επιστηµονικό προσωπικό Cad/BIM Technician
Ελένη Μπαχούρου Επιστηµονικό προσωπικό Cad/BIM Technician
Άννα - Κατρίν Παπαγεωργίου Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng
Γιάννης Σταθόπουλος Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng
Θοδωρής Σταθόπουλος Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, BEng, MSc
Σπύρος Στρατικόπουλος Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός Π.Σ.Π.
Βίκυ Σοφρωνά Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng, MSc
Γιώργος Φερεντίνος Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng
Γρηγόρης Χαρέλλης Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, BEng, MSc
Βαγγέλης Χατζηκυριάκος Επιστηµονικό προσωπικό Πολιτικός Μηχανικός, MEng
Ζελίνα Αρκούδη ∆ιοικητικό Προσωπικό ∆ιοικητικό Στέλεχος
Μαρία Βενέρη ∆ιοικητικό Προσωπικό Οικονοµικός Σύµβουλος
Τόνια Λούτση ∆ιοικητικό Προσωπικό Γραµµατειακή Υποστήριξη
Μαρία Σακαβέλη ∆ιοικητικό Προσωπικό Γραµµατειακή Υποστήριξη
Γιώργος Βαδαλούκας Μόνιµοι Συνεργάτες Σύµβουλος Ειδικών Θεµάτων
Κώστας Γεωργιάδης Μόνιµοι Συνεργάτες Σύµβουλος Ειδικών Θεµάτων
Γιάννης Κουκουλίδης Μόνιµοι Συνεργάτες Σύµβουλος Ειδικών Θεµάτων
Περικλής Μπέλλας Μόνιµοι Συνεργάτες Σύµβουλος Ειδικών Θεµάτων

Εταιρικό video

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr