Δημόσια Κτήρια

 • Aνέγερση Κτιρίου Νομαρχίας Αθηνών

  Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
  Προϋπολογισμός: 23.000.000€
  Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 13 σταθμών (5 υπόγειες - 8 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 9.000 m2. Φορέας από Ω.Σ. Σεισμική Μόνωση. Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους. Οριστική Μελέτη.

 • Ανέγερση Δημαρχείου - Διοικητήριο Δήμου Κορυδαλλού

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
  Προϋπολογισμός: 5.000.000€
  Περιγραφή: Τρία νέα κτίρια έκαστο 4 σταθμών (1 υπόγεια - 3 υπέργειες) και ένα μόνον υπόγειο, συνολικού εμβαδού 2.800 m2. Σύμμικτοι φορείς με υπόγεια από Ω.Σ. και ανωδομή από δομικό χάλυβα. Σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 • Ανέγερση κτιρίου Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς

  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
  Προϋπολογισμός: 5.200.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθμών (1 υπόγεια – 4 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και στέγαστρο εισόδου από δομικό χάλυβα. συνολικού εμβαδού 5.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 • Αύξηση Αποθηκευτικής Ικανότητας Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης

  Φορέας: ΚΑΘ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 5.500.000€
  Περιγραφή:  Πρόταση κατασκευής νέου κτιρίου με φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα, συνολικού εμβαδού 2.500 m2. Δυσμενείς εδαφικές συνθήκες. Εξυγίανση του εδάφους με χαλικοπασσάλους. Θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση. Προμελέτη.

 • Εκσυγχρονισμός κτιρίων συγκροτήματος ΕΛ.ΑΣ. στην Αμυγδαλέζα Αττικής

  Φορέας: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
  Προϋπολογισμός: 22.000.000 €
  Περιγραφή: Στατική μελέτη των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικών κατασκευών.

 • Θέατρο Ζακύνθου

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 4.500.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 σταθμών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 3.600 m2. Φορείς από Ω.Σ. σύμμικτη κατασκευήδομικό χάλυβα. Θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση επί φρεατοπασσάλων. Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους. Μελέτη Εφαρμογής.

 • Κτίριο στέγασης Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης

  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
  Προϋπολογισμός: 13.500.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και στέγες από δομική ξυλεία, συνολικού εμβαδού 9.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 • Κτίριο στέγασης Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας

  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
  Προϋπολογισμός: 14.000.000€
  Περιγραφή: Δύο νέα κτίρια δυο και έξι σταθμών με υπόγειο, χωρισμένα με αντισεισμικό αρμό, με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και μεταλλικούς φορείς κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος (χωροδικτύωμα, διαδρόμους, περιμετρική κατασκευή) συνολικού εμβαδού 12.000 m2. Οριστική Μελέτη.

 • Κτίριο στέγασης Αστυνομικού Τμήματος στο Ολυμπιακό Χωριό

  Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 2.750.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 1.500 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρμογής.

 • Κτίριο στέγασης Δ.Ο.Υ. Θάσου

  Φορέας: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
  Προϋπολογισμός: 1.250.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθμών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και επιμέρους μεταλλικές κατασκευές (στο δώμα, κλίμακα κλπ) συνολικού εμβαδού 1.000 m2. Μελέτη Εφαρμογής.

 • Κτίριο στέγασης Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου

  Φορέας: ΚτηματικΗ ΕταιρεΙα ΔημοσΙου (Κ.Ε.Δ.)
  Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
  Περιγραφή: Το κτίριο είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και αναπτύσσεται σε 4 στάθμες. Μελέτη εφαρμογής.

 • Νέο Βιοκλιματικό Κτίριο ΝΑΔΑ στην Ελευσίνα

  Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Προϋπολογισμός: 35.000.000€
  Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 3 σταθμών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 8.000 m2. Φορείς από Ω.Σ. και δομικό χάλυβα. Κατασκευή στεγανολεκάνης. Σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

 • Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

  Φορέας: ΔημοτικΟ ΓηροκομεΙο ΑργοστολΙου
  Προϋπολογισμός: 25.000.000€
  Περιγραφή: Εννέα, στατικώς ανεξάρτητα, νέα κτίρια έως τρεις ορόφους, με ή χωρίς υπόγειο, συνολικού εμβαδού 8000 m2. Δυσμενείς εδαφικές συνθήκες και υδροφόρος ορίζοντας. Φορείς Ω.Σ.. Κατασκευή στεγανολεκάνης και κοιτόστρωσης. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής.

 • Νέο Δημοτικό κοιμητήριο Άρτας

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
  Περιγραφή: Νέος Ιερός Ναός και συγκρότημα νέων μονώροφων κτιρίων για τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου, συνολικού εμβαδού 2.600 m2 και δυο τεχνητές λίμνες συνολικού εμβαδού 200 m2. Φορείς από Ω.Σ. με στέγες από δομική ξυλεία. Μελέτη Εφαρμογής.

 • Νέο Κεντρικό Δημαρχείο Λάρισας

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 16.000.000€
  Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 12 σταθμών (4 υπόγειες - 8 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 11.000 m2. Φορέας από Ω.Σ., δομικό χάλυβα. Αντιστηρίξεις με φρεατοπασσάλους. Προμελέτη, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής.

 • Νέο Κτίριο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πτολεμαϊδας

  Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  Προϋπολογισμός: 9.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 8 σταθμών (3 υπόγεια – 5 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 7.000 m2. Ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα. Κατασκευή στεγανολεκάνης και γενικής κοιτόστρωσης.  Αντιστήριξη με αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους και προεντεταμένα αγκύρια. Προμελέτη.

 • Νέο κτίριο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου

  Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 4.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Προμελέτη.

 • Νέο Υδροθεραπευτήριο Ιαματικού Νερού Λουτρακίου

  Φορέας: Δ.Α.Ε.Τ. «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
  Προϋπολογισμός: 15.000.000€
  Περιγραφή: Τέσσερα νέα κτίρια 3 και 4 σταθμών (1 υπόγεια, 2 έως 3 υπέργειες) και πρόβλεψης μιας επιπλέον, φορείς από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 6.500 m2. Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής. Σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή», Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής.

 • Πρακτορείο Γενικής Διεύθυνσης Διανομής περιοχής Μεσογείων στο Κορωπί

  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 2.500.000€
  Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 2 υπέργειων σταθμών με υπόγειο αποτελούμενο από 3 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 2.000 m2. Ανισόσταθμη θεμελίωση με πεδιλοδοκούς. Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής.

 • Στατική μελέτη Ειρηνοδικείου Αθηνών

  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  Προϋπολογισμός: 128.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθμών (3 υπόγειες - 2 υπέργειες) από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 60.000 m2. Έξι στατικά ανεξάρτητοι φορείς,

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
 • Σχεδιασμός Γεφυρών
 • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr