Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • 12 θέσιο Λύκειο Πολύγυρου

  Φορέας: Ο.Σ.Κ. Α.Ε. – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  Προϋπολογισμός: 7.000.000€
  Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες στέγες, συνολικού εµβαδού 5.700 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη εφαρµογής.

   

 • 1ο – 2ο ΤΕΕ και 2ο ΣΕΚ Ανω Λιοσίων

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Βελτίωση του εδάφους µε εξυγιαντική στρώση πάχους 1.00m. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • 1ο – 2ο ΤΕΕ Ραφήνας – 3ο ΙΕΚ Ανατολικής Αττικής

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 3 σταθµών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) αποτελούµενο από τέσσερεις στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 3.500 m2. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • 2ος παιδικός σταθμός Δήμου Μάνδρας

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
  Προϋπολογισμός: 2.500.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., στέγες από δοµική ξυλεία και δευτερεύουσες κατασκευές από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 1.600 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων - Ζωφριά

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 7.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 6.000 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • 4ο Γυμνάσιο και 3ο Λυκείο Σπάρτης

  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 υπέργειων σταθµών (και µια πρόβλεψη) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Λαγονησίου

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 5.800.000€
  Περιγραφή Έργου: Τέσσερα νέα κτίρια, µε ή χωρίς υπόγειο και από µία έως τρεις υπέργειες στάθµες, συνολικού εµβαδού 3.900m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοινότητας Αναβύσσου

  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
  Προϋπολογισμός: 1.350.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και δυο υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.000 m2. Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας - κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης και στεγανολεκάνης. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας Δήμου Περάματος

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  Προϋπολογισμός: 5.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια - 3 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.500 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Αντιστήριξη σκάµµατος εκσκαφών µε τη µέθοδο «Τοίχος Βερολίνου». Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • Γυμνάσιο και Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Βύρωνα

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 5.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 3.700 m2. Οριστική Μελέτη.

   

 • Δημοτικές Σχολές ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

  Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
  Προϋπολογισμός: 5.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθµών ως στατικά ανεξάρτητη προσθήκη κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο, αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • Δύο Εννεαθέσια Γυμνάσια στην Παιανία

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
  Προϋπολογισμός: 3.500.000€
  Περιγραφή Έργου: Δυο νέα βιοκλιµατικά κτίρια 2 υπέργειων σταθµών µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες στέγες, συνολικού εµβαδού 2.600m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής

   

 • Ενιαίο πολυκλαδικό Λύκειο Σάμου

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Βελτίωση του εδάφους µε εξυγιαντική στρώση πάχους 1.00m. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • Κτίρια των τμημάτων Γεωγραφίας και επιστημών της θάλασσας της κεντρικής διοίκησης και της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

  Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Προϋπολογισμός: 16.000.000€
  Περιγραφή: Κτίρια με υπόγειο από ωπλισμένο σκυρόδεμα και ανωδομή από προκατασκευασμένα στοιχεία. Μελέτη εφαρμογής.

 • Κτίρια Φοιτητικής Κατοικίας – Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Σάμο

  Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Προϋπολογισμός: 10.000.000€
  Περιγραφή: Τέσσερα νέα κτίρια, έκαστο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) µε φέροντα οργανισµό από Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 8.000 m2. Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • Κτίριο Οικονομικών Επιστημών

  Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Προϋπολογισμός: 11.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθµών (1 υπόγεια – 4 υπέργειες), αποτελούµενο από έξι στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε επιµέρους µεταλλικές κατασκευές (επιστέγαση αµφιθεάτρων, κλίµακα κλπ) και κατασκευή κερκίδων, συνολικού εµβαδού 8.800 m2. Θεµελίωση µε δύσκαµπτη εσχάρα πεδιλοδοκών. Προµελέτη.

   

 • Νέος Παιδικός σταθμός στη θέση Περιβόλια του Δήμου Γαλατσίου

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
  Προϋπολογισμός: 2.500.000€
  Περιγραφή: Δυο νέα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 1.800 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  Προϋπολογισμός: 5.000.000€
  Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, τρια µε υπόγειο και 8 ορόφους και ένα µε υπόγειο και ισόγειο, µε φορείς Ω.Σ. και ένα µεταλλικό τριώροφο κτίριο, συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Οριστική µελέτη.

   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
 • Σχεδιασμός Γεφυρών
 • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr