ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • «Hotel du Lac» Ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Ιωάννινα

  Φορέας: MARILENA Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 20.000.000€
  Περιγραφή: Κτιριακό συγκρότηµα αποτελούµενο από 7 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε υπόγειο και 3 υπέργειες στάθµες, συνολικού εµβαδού 8.500 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • «Πολυκλινική» Ολυμπιακού Χωριού

  Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 20.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 3 σταθµών (1 υπόγεια - 2 υπέργειες) αποτελούµενο από 5 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 6.000 m2. Εξυγιαντική στρώση πάχους 0.40m. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • 12 θέσιο Λύκειο Πολύγυρου

  Φορέας: Ο.Σ.Κ. Α.Ε. – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  Προϋπολογισμός: 7.000.000€
  Περιγραφή: Τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια 3 σταθµών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ. και ξύλινες στέγες, συνολικού εµβαδού 5.700 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη εφαρµογής.

   

 • 1ο – 2ο ΤΕΕ και 2ο ΣΕΚ Ανω Λιοσίων

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθµών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 5.000 m2. Βελτίωση του εδάφους µε εξυγιαντική στρώση πάχους 1.00m. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • 1ο – 2ο ΤΕΕ Ραφήνας – 3ο ΙΕΚ Ανατολικής Αττικής

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτιριακό συγκρότηµα 3 σταθµών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) αποτελούµενο από τέσσερεις στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 3.500 m2. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • 2ος παιδικός σταθμός Δήμου Μάνδρας

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
  Προϋπολογισμός: 2.500.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ., στέγες από δοµική ξυλεία και δευτερεύουσες κατασκευές από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 1.600 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων - Ζωφριά

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 7.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθµών (1 υπόγεια και 2 υπέργειες) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 6.000 m2. Ανισόσταθµη θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • 4ο Γυμνάσιο και 3ο Λυκείο Σπάρτης

  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Νέο κτίριο 2 υπέργειων σταθµών (και µια πρόβλεψη) αποτελούµενο από δυο στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

   

 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Λαγονησίου

  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
  Προϋπολογισμός: 5.800.000€
  Περιγραφή Έργου: Τέσσερα νέα κτίρια, µε ή χωρίς υπόγειο και από µία έως τρεις υπέργειες στάθµες, συνολικού εµβαδού 3.900m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

 • Aνέγερση Κτιρίου Νομαρχίας Αθηνών

  Φορέας: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
  Προϋπολογισμός: 23.000.000€
  Περιγραφή: Νέο βιοκλιματικό κτίριο 13 σταθμών (5 υπόγειες - 8 υπέργειες) συνολικού εμβαδού 9.000 m2. Φορέας από Ω.Σ. Σεισμική Μόνωση. Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους. Οριστική Μελέτη.

 • CUT & COVER δίδυμης πλαισιακής διατομής της Εγνατίας οδού στο τμήμα Αλιάκομονας – Κοζάνη

  Φορέας: ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 82.000.000 €
  Περιγραφή: Δίδυμη πλαισιακή διατομή με τη χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων ANSYS. Οριστική μελέτη.

 • CUT & COVER κιβωτιοειδής διατομή κάτω και άνω διάβασης στον άξονα Φαλήρου Πειραιά

  Φορέας: ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 30.000.000€
  Περιγραφή: Στατική μελέτη με ανάλυση της κιβωτοειδούς διατομής με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοχείων ANSYS. Οριστική μελέτη.

 • LEROY MERLIN στο εμπορικό πάρκο του διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»

  Φορέας: LEROY MERLIN ΕΛΛΑΔΑΣ
  Προϋπολογισμός: 20.000.000€
  Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων αποτελούµενο από κτίριο υπόγειου parking από Ω.Σ. και ισόγειο κτίριο από δοµικό χάλυβα µε δικτυωτές δοκούς επιστέγασης και ανηρτηµένο πατάρι, συνολικού εµβαδού 20.000 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • MEGASTORE Νέας Ερυθραίας

  Φορέας: Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων µε υπόγειο από Ω.Σ. και ισόγειο από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 3.000 m2. Στέγαστρο εισόδου επιφάνειας 300 m2. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • Various Structural designs at railway line Patras– Pirgos

  Budget: 1,500,000€

 • Αιγινήτειο Νοσοκομείο

  Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Προϋπολογισμός: 3.000.000€
  Περιγραφή: Υφιστάµενο ισόγειο κτίριο µε φορέα από Ω.Σ. και µεταλλική στέγη. Ανακατασκευή ισογείου και προσθήκη, νέου φορέα Ω.Σ. αποτελούµενου από 5 στάθµες µε πρόβλεψη ενός επιπλέον ορόφου. Συνολική επιφάνεια χρήσης 4.300 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Μελέτη εφαρµογής.

   

 • Αναβάθμιση και επέκταση βιολογικού καθαρισμού και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δήμου Μονεμβασιάς

  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  Προϋπολογισμός: 10.000.000 €
  Περιγραφή: Τοπογραφική αποτύπωση περιβάλλοντα χώρου για την εγκατάσταση δεξαµενών και στατική µελέτη των νέων κατασκευών. Μελέτη εφαρµογής.

   

 • Αναβάθμιση και επέκταση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σπάρτης

  Φορέας: Κ/Ξ ΔΙΑΚΕΝΤΡΟΣ ΑΕ - SIDI
  Προϋπολογισμός: 1.500.000 €
  Περιγραφή: Τοπογραφική αποτύπωση περιβάλλοντα χώρου για την αναβάθµιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και στατική µελέτη των νέων κατασκευών. Μελέτη εφαρµογής

   

 • Αναδιαρρύθμιση Μουσείου Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

  Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Προϋπολογισμός: 3.000.000€
  Περιγραφή: Προσθήκη φορέα δυο σταθμών από δομικό χάλυβα εντός υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή, συνολικού εμβαδού 250 m2.

 • Ανακαίνιση και Επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ζακύνθου

  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  Προϋπολογισμός: 1.200.000€
  Περιγραφή: Υφιστάµενο κτίριο 3 σταθµών, αποτελούµενο από τρεις στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Ενισχύσεις υποστυλωµάτων, δοκών, πλακών µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Ενίσχυση κτιρίου αιθουσών µε πλαίσια από δοµικό χάλυβα. Μελέτη Εφαρµογής.

   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
 • Σχεδιασμός Γεφυρών
 • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr