Νοε
16

Κτίριο στέγασης Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 14.000.000€
Περιγραφή: Δύο νέα κτίρια δυο και έξι σταθμών με υπόγειο, χωρισμένα με αντισεισμικό αρμό, με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και μεταλλικούς φορείς κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος (χωροδικτύωμα, διαδρόμους, περιμετρική κατασκευή) συνολικού εμβαδού 12.000 m2. Οριστική Μελέτη.

Νοε
16

Ανέγερση κτιρίου Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 5.200.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 5 σταθμών (1 υπόγεια – 4 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και στέγαστρο εισόδου από δομικό χάλυβα. συνολικού εμβαδού 5.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

Νοε
16

Κτίριο στέγασης Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΚΕΔ
Προϋπολογισμός: 13.500.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και στέγες από δομική ξυλεία, συνολικού εμβαδού 9.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», Οριστική Μελέτη.

Νοε
16

Κτίριο στέγασης Αστυνομικού Τμήματος στο Ολυμπιακό Χωριό

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.750.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 1.500 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Νέο Κτίριο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πτολεμαϊδας

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 9.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 8 σταθμών (3 υπόγεια – 5 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 7.000 m2. Ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα. Κατασκευή στεγανολεκάνης και γενικής κοιτόστρωσης.  Αντιστήριξη με αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους και προεντεταμένα αγκύρια. Προμελέτη.

Νοε
16

Νέο κτίριο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 6.000.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 4 σταθμών (1 υπόγεια – 3 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ., συνολικού εμβαδού 4.000 m2. Θεμελίωση με εσχάρα πεδιλοδοκών. Προμελέτη.

Νοε
16

Κτίριο στέγασης Δ.Ο.Υ. Θάσου

Φορέας: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
Προϋπολογισμός: 1.250.000€
Περιγραφή: Νέο κτίριο 3 σταθμών (1 υπόγεια – 2 υπέργειες) με φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. και επιμέρους μεταλλικές κατασκευές (στο δώμα, κλίμακα κλπ) συνολικού εμβαδού 1.000 m2. Μελέτη Εφαρμογής.

Νοε
16

Κτίριο στέγασης Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου

Φορέας: ΚτηματικΗ ΕταιρεΙα ΔημοσΙου (Κ.Ε.Δ.)
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
Περιγραφή: Το κτίριο είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και αναπτύσσεται σε 4 στάθμες. Μελέτη εφαρμογής.

Νοε
16

Τεχνική Επισκευαστική Βάση ΗΣΑΠ ΑΕ στον Πειραιά

Φορέας: ΗΣΑΠ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 120.000.000€
Περιγραφή: Πέντε νέα κτίρια, με μια και δυο υπέργειες στάθμες, έκαστο των οποίων χωρίζεται σε περισσότερους στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ, συνολικού εμβαδού 21.000 m2. Θεμελίωσεις με γενική κοιτόστρωση πάχους 1.50m ή πασσάλους. Προμελέτη.

Νοε
16

Αύξηση Αποθηκευτικής Ικανότητας Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης

Φορέας: ΚΑΘ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 5.500.000€
Περιγραφή:  Πρόταση κατασκευής νέου κτιρίου με φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα, συνολικού εμβαδού 2.500 m2. Δυσμενείς εδαφικές συνθήκες. Εξυγίανση του εδάφους με χαλικοπασσάλους. Θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση. Προμελέτη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr