Συγκροτήματα - Κτήρια

 • «Hotel du Lac» Ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Ιωάννινα

  Φορέας: MARILENA Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 20.000.000€
  Περιγραφή: Κτιριακό συγκρότηµα αποτελούµενο από 7 στατικώς ανεξάρτητους φορείς Ω.Σ. µε υπόγειο και 3 υπέργειες στάθµες, συνολικού εµβαδού 8.500 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • LEROY MERLIN στο εμπορικό πάρκο του διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»

  Φορέας: LEROY MERLIN ΕΛΛΑΔΑΣ
  Προϋπολογισμός: 20.000.000€
  Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων αποτελούµενο από κτίριο υπόγειου parking από Ω.Σ. και ισόγειο κτίριο από δοµικό χάλυβα µε δικτυωτές δοκούς επιστέγασης και ανηρτηµένο πατάρι, συνολικού εµβαδού 20.000 m2. Θεµελίωση µε εσχάρα πεδιλοδοκών. Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • MEGASTORE Νέας Ερυθραίας

  Φορέας: Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Κτίριο καταστηµάτων µε υπόγειο από Ω.Σ. και ισόγειο από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 3.000 m2. Στέγαστρο εισόδου επιφάνειας 300 m2. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • Ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων διοίκησης του ΔΕΣΦΑ

  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Προϋπολογισμός: 10.000.000€
  Περιγραφή: Συγκρότηµα πολλών κτιρίων 5 σταθµών (2 υπόγειες – 3 υπέργειες) µε φορείς Ω.Σ., συνολικού εµβαδού 8.000 m2. Προµελέτη.

   

 • Κατασκευή Ολυμπιακού Χωριού & Μεταολυμπιακή προσαρμογή του

  Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 290.000.000€
  Περιγραφή: 366 νέα κτίρια 2-4 ορόφων µε φορέα Ω.Σ. οµαδοποιηµένα σε 19 τύπους, συνολικού εµβαδού 250.000 m2. Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • Κτίριο γραφείων στα Πευκάκια Αττικής

  Φορέας: «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Α.Ε.» - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Προϋπολογισμός: 5.000.000 €
  Περιγραφή: Κτίριο 6 σταθµών (2 υπόγειες – 4 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ. και πρόβλεψη ενός ορόφου. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Αντιστήριξη πρανούς εκσκαφής µε µέθοδο «τοίχου Βερολίνου». Μελέτη Εφαρµογής.

   

 • Νέα πολυτελής τουριστική υποδομή οικολογικού σχεδιασμού με καταλύματα ελαφριάς κατασκευής

  Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
  Προϋπολογισμός: 1.000.000€
  Περιγραφή: Πέντε τύποι ισόγειων οικίσκων µε φορέα δοµικόυ χάλυβα, συνολικού εµβαδού 700 m2. Οριστική Μελέτη.

   

 • Νέο τετραώροφο κτίριο γραφείων με δύο υπόγεια

  Φορέας: ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Προϋπολογισμός: 4.500.000€
  Περιγραφή: Κτίριο 6 σταθµών (2 υπόγειες – 4 υπέργειες) µε φορέα Ω.Σ. και πατάρι, στέγαστρο, κλίµακα από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 4.000 m2. Θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση. Μελέτη Εφαρµογής

   

 • Νέος εμπορευματικός σταθμός Ο.Α. στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

  Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 75.000.000€
  Περιγραφή: Κτίριο µε υπόγειο Ω.Σ. και διώροφη ανωδοµή από δοµικό χάλυβα, συνολικού εµβαδού 14.000 m2, µε πρόβλεψη ενός ορόφου. Οριστική Μελέτη.

   

 • Οικισμός 42 κατοικιών στην Αταλάντη

  Φορέας: ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.
  Προϋπολογισμός: 6.000.000€
  Περιγραφή: Οικισµός µε 42 κατοικίες, καταστήµατα, πεζοδρόµους, πλατείες, έργα υποδοµής. Μελέτη των κατασκευών από Ω.Σ. και δοµικό χάλυβα. Ορισική Μελέτη.

   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
 • Σχεδιασμός Γεφυρών
 • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr